Na czym polega wymiana?

Mówiliśmy już, że gdyby człowiek mógł znaleźć wszędzie wszystko to, czego mu potrzeba, to nie by to by wówczas handlu; że handel dla tego jedynie istnieje, iż każda miejscowość niektóre tylko rzeczy wytwarza, nie wytwarza zaś wielu innych, człowiekowi potrzebnych. Jedna np. gubernia dostarcza głównie pszenicy, więcej nawet, aniżeli jej ludność potrzebuje. Pszenicę tę włościanie sprzedają kupcom, którzy wysyłają ją zagranicę, gdzie jest zboża tego zbyt mało. Za otrzymane pieniądze włościanin kupuje wszystko, czego mu potrzeba; między innymi, kupuje on u rzemieślnika narzędzia rolnicze, bez których w gospodarstwie obyć się niepodobna; rzemieślnik znów za otrzymane od włościanina pieniądze nabywa partię drzewa  i to często nie z pobliskich lasów, lecz z dalekich lesistych miejscowości, gdzie znów las wyrębują, aby w zamian otrzymać zboże, którego tam braknie. Być może, że nasz rzemieślnik kupi też sobie trochę żelaza, przywiezionego aż ze Szwecji, gdzie wiele dobrej rudy żelaznej na metal przerabiają. I drzewo to, i żelazo, jak wiadomo, potrzebne są rzemieślnikowi na to, aby nowe narzędzia wyrobić, znowu je sprzedać, a z otrzymanych stąd zysków niezbędne potrzeby swe zaspokoić. Łatwo tedy zrozumieć, że nie tylko pojedynczy ludzie, lecz i cala ludność, zamieszkująca daną miejscowość, wytwarza, po większej części nie dla siebie, lecz na sprzedaż; sprzedają zaś oni to, co wytworzyli w tym celu, aby u innych kupić to, czego sami nie wytwarzają, a co jednak jest im potrzebne. Tym sposobem wszyscy ludzie wymieniają wytwory swej pracy.