Na czym polega wytwarzanie? Cz. 1

Z początku człowiek musi zdobyć wszystko to co dlań jest przydatnym, a następnie nadać przed miotom pozyskanym taki kształt, aby można było mieć z nich użytek. Trzeba więc przede wszystkim otrzymać ziarno, zrąbać drzewo, wykopać rudę żelazną. Lecz ani ziarno, ani zrąbane drzewo – bez dalszych przeróbek na nic się nie zdadzą. Ziarno trzeba wiec zemleć, a drzewo i rudę przerobić, t. j. zamienić na przedmioty w życiu niezbędne. To pozyskiwanie surowego materiału i jego przeróbkę nazywamy wytwarzaniem, (albo produkcją); produkcja więc jest pierwszym działem,  jest podstawą działalności gospodarczej. Dopóki wyrób nie zostanie wytworzony, nie czyni on zadość żadnej z wymienionych potrzeb. Lecz w tym jednym dziale cala działalność ekonomiczna zawrzeć się jeszcze nie może. Gdyby na świecie każdy sam otrzymywał to, co mu jest potrzebne, to wówczas lecz tylko wówczas, można by powiedzieć, że zbadanie ,produkcji wystarczy do obznajmienia się z działalnością gospodarczą.