Działalność gospodarcza

Każdy pojmie od razu, że wyraz „gospodarczy“  pochodzi od słowa ,,gospodarować”.  Wszyscy niemal ludzie albo prowadzą własne, albo biorą udział w cudzym gospodarstwie i tym sposobem otrzymują bądź pieniądze, bądź utrzymanie, bądź wreszcie robotę, dostarczającą pieniędzy i utrzymania. Co np. robi rolnik, rzucając w ziemię ziarno? Gospodaruje – wedle pewnego ustalonego porządku i w ten sposób dochodzi do posiadania zboża. Co robi rzemieślnik, piłując drzewo lub kując żelazo? Wykonywa pewną robotę wedle określonego z góry planu, za którą to robotę otrzyma pieniądze, aby je wymienić z kolei na środki do życia. Co czyni kupiec, handlujący w swym sklepie? Stara się wziąć za swój towar więcej, aniżeli sam zapłacił, stara się spieniężyć towar z zyskiem i w tym celu organizuje przedsiębiorstwo handlowe, które jest także pewnego rodzaju gospodarstwem.

Określenie działalności gospodarczej

Jasnym jest więc dla nas teraz, co nazywać mamy działalnością gospodarczą. Nazwa taka przysługuje wszelkiej działalności ludzkiej, mającej na cela zdobycie środków, potrzebnych do życia i prowadzonej wedle określonego planu.

Co znaczy prowadzić robotę wedle pewnego planu jest tak oczywistym, iż nie wymaga dalszych wyjaśnień. Nie każdy natomiast jednakowo pojmie użyte przez nas wyrażenie: „środki do życia potrzebne” i dla tego musimy jeszcze o tym słów parę powiedzieć.