Określenie pojęcia działalności ekonomicznej

Działalność gospodarcza nazywa się inaczej ekonomiczną i tak też będziemy ją nazywali.

Działalność gospodarcza jako zadośćuczynienie potrzebom

Zrozumiałem wiec jest, że gospodarcza działalnością człowieka nazywa się taka mianowicie działalność, która skierowaną jest ku zadosyć uczynieniu jego potrzebom i że dla olbrzymiej większości ludzi  celem jej jest zadowolenie potrzeb niezbędnych, wynikających wprost z natury ludzkiej.

Zależność działalności ekonomicznej od rozmaitych wpływów

Z tego, cośmy powiedzieli powyżej, widocznym jest, że nauka, określająca prawa działalności ekonomicznej, jest rozległą i wielce ciekawą. Bada ona całą dziedzinę tej pracy, która czyni zadość najbardziej niezbędnym wymaganiom wszystkich ludzi; którą prawie wszędzie i prawie wszyscy są zajęci. Kogo obchodzi chleb powszedni, tego obchodzić winny i te prawa, na podstawie których chleb ten pozyskujemy. Bez względu na różnorodny charakter działalności gospodarczej, jest ona zależną od mnóstwa różnorodnych warunków. Przede wszystkim niezbędnym jest dla ludzi chleb. Gdyby nie uprawa roli, która chleba tego dostarcza, ludzie nie mogliby żyć. Gdyby nie było rzemieślników, to ani drzewo, ani żelazo, ani nic w ogóle nie mogłoby być zużytkowywanym odpowiednio i przynosić ludziom tej korzyści, którą przynosi obecnie. Gdyby nie istniał handel, to każdy musiałby zadowalać się tym, co ma około siebie pod ręką i nie mógłby korzystać z tego, co otrzymuje się lub wyrabia w dalszych miejscowościach.