Pierwsze potrzeby cz. 1

Wszystko to, czego człowiek pożąda lub potrzebuje dla podtrzymania organizmu, nazywa się jego potrzeba. Potrzeby są różnorodne. Każdy uważa za potrzebę swą to, do czego nawykł.

Im człowiek uboższy, tym mniej ma potrzeb i odwrotnie. U ludów bardziej wykształconych, bardziej umysłowo rozwiniętych – więcej jest potrzeb, niż u ludów nieucywilizowanych. W miarę rozwoju narodowego ilość potrzeb wzrasta. Jakkolwiek jednak potrzeby w tej lub innej epoce, u tych lub innych ludzi. różnią się znacznie co do swego natężenia, to jednak istnieje granica, poza którą uszczuplać się one nie mogą bez szkody dla zdrowia, bez zmniejszenia zdolności do pracy. Potrzeby, które nie przekraczają tej granicy, nazywają się pierwszymi, niezbędnymi.

Dla podtrzymania życia organicznego, a więc i ludzkiego, niezbędnymi są: odżywianie się i ciepło. Obu tym potrzebom czynią zadość: pokarm, odzież, pomieszkanie i opał. Zaspokojenie powyższych potrzeb stanowi najpierwszą troskę człowieka. Nie dla każdego wystarcza jednakowa ilość pokarmu. Ale te ilości rozmaite, niezbędne dla różnych ludzi, zmieniają się odpowiednio do niektórych przyczyn ogólnych, z których każda może wpłynąć na zmniejszenie się lub zwiększenie ilości spożywanego pokarmu. Do tego rodzaju przyczyn zaliczamy np. klimat. W krajach gorących z przyczyn przyrodzonych człowiek jada mniej, niż w krajach chłodnych.