Pierwsze potrzeby cz. 2

Z tego względu w stronach zwrotnikowych człowiek ma możność zdobycia pokarmu przy mniejszej stosunkowo pracy i im bliżej północy, tym ilość pracy zwiększać się musi. Drugą z przyczyn tego rodzaju jest wiek. Człowiek dorosły dla podtrzymania organizmu swego wymaga daleko więcej pokarmu, niż dziecko lub starzec. Ten więc naród, wpośród którego jest więcej dorosłych, winien pracować dla otrzymania pokarmu więcej, aniżeli ten, wpośród którego znajduje się mniej dorosłych. Nie trudno też pojąć, że klimat ma wielkie znaczenie i wówczas, gdy chodzi o odzież, pomieszkanie i opał. W krajach gorących ludzie mogą chodzić prawie nago, mogą mieszkać w prostych szałasach, mogą obywać się prawie bez opału. Im bliżej ku północy, tym bardziej staje się niezbędną większa ilość ciepłej odzieży, tym potrzebniejsze są ciepłe, trwałe i obszerne, a więc zawierające więcej powietrza budynki mieszkalne, tym więcej potrzeba opału. Dzicy pod równikiem zamieszkują szałasy pod otwarłem niebem i obywają się rok cały bez odzieży. Pod biegunem mieszkający eskimos rok cały otula się w futra i opala swą jurtę. Oczywistym jest, że  cała praca, zużywana przez mieszkańców północy i stref umiarkowanych w celu zadośćuczynienia wskazanym potrzebom, w krajach gorących staje się zbyteczną.

Tak więc natężenie niezbędnych ‘potrzeb określa się przyrodzonymi warunkami, wpośród których ludzie żyją.