Praca gospodarcza

Nie każda jednak praca odpowiada wymaganiom działalności gospodarczej. Często praca odbywa się w takich warunkach, iż w rezultacie nie otrzymujemy żadnej z rzeczy, stanowiących cel gospodarczej działalności ludzkiej. Spojrzyjmy np. na człowieka, idącego na przechadzkę bez celu, bez planu. Człowiek ten niewątpliwie się trudzi, wytęża muskuły –  i jeżeli przechadzka odbywa się długo, może się nawet bardzo zmęczyć. Lecz czy pracuje on w celach gospodarczych? Chyba nie.

Praca gospodarcza – zaspokajanie potrzeb materialnych

Popatrzmy teraz na dziecko, grające w piłkę. Czyż nie pracuje ono? Pracuje niewątpliwie i praca ta dla zdrowia jego jest bardzo pożyteczną. Jeśli będziemy wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, to i tego rodzaju praca na rozwój organizmu naszego korzystnie wpłynie. Lecz czy taka praca nasza lub praca grającego w piłkę dziecka niczym się nie różni od pracy rzemieślnika przy warsztacie? Rzecz jasna – bardzo się różni. Praca rzemieślnika daje nam rzecz jakąś, którą można sprzedać i za otrzymane pieniądze kupić chleba, odzieży, wszystkiego, co jest dla życia potrzebne. Przy ćwiczeniach zaś gimnastycznych nic podobnego nie otrzymujemy i gdyby ludzie przez całe życie zajmowali się tylko gimnastyką, to nie zdobyliby żadnej z rzeczy, potrzebnych do zapewnienia im bytu. Obcą byłaby im wówczas działalność gospodarcza. Jest wreszcie jeszcze jeden rodzaj pracy, niestojący w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą. To praca umysłowa, duchowa.