Przyroda cz. 3

Przy pomocy siły ciśnienia kamieni młyńskich, przezwycięża siłę oporu cząstek ziarna i zamienia ziarno na proszek, zwany mąką. Wie on, że wskutek siły przyciągania ziemi, woda płynie w rzece w dół po pochyłości koryta i że w górę płynąć nie może. Zagradza on więc płynącej wodzie drogę, przerzuca przez rzekę tamę i przepuszcza wodę w niewielki kanał, w końcu którego umieszcza koło młyńskie. Siła spadku wody, dzięki tego rodzaju urządzeniom, tak się tu znacznie zwiększa, iż koło zaczyna się obracać. Gdy się wbija gwóźdź w ścianę, to wiemy, że gwóźdź ten będzie w stanie wytrzymać ciężar tych rzeczy, które na nim powieszą, a to dzięki sile tarcia pomiędzy ścianą a gwoździem. Chcąc otrzymać drzewo na swe wyroby, człowiek niweczy (przy pomocy ostrego toporu) siłę spójności pomiędzy cząstkami drzewa. Skoro zaś ta siła spójności zostanie usuniętą, to dzięki sile przyciągania drzewo wali się na ziemię. We wszystkich tych wypadkach człowiek nie stwarza, jak widzimy, ani materii, ani siły.