Przyroda cz. 4

I drzewo, i ziarno, i rzeka, i kamień, i siła przyciągania, i siła tarcia, i spójność cząstek, i ciepło, i wilgoć – wszystko to jeszcze przed pojawieniem się człowieka istniało w przyrodzie, istnieje i istnieć będzie tak długo, jak i ten świat, śród którego żyjemy. Człowiek nic nie stworzył i nic stworzyć nie może. Dzięki siłom przyrody ziarno zakiełkowało, dojrzało, zostało zmielonym i wreszcie przerobionym na chleb. Dzięki siłom przyrody – woły lub konie, ciągnąc pług za sobą, przygotowują ziemię rolnikowi. Dzięki siłom przyrody, młyn się obraca, gwóźdź ciężary podtrzymuje, drzewo pada pod toporem. Jakąż więc jest tu rola człowieka? Przede wszystkim bada on przyrodę. Drogą nauki i doświadczenia dowiaduje się on, w jaki sposób najłatwiej, a więc z najmniejszą stratą czasu, sil i pracy zużyć można dla własnej korzyści materiały i siły naturalne, jak przeciwstawić jedne siły drugim, aby otrzymać to mianowicie działanie, ten przedmiot, o który w danym razie chodzi. Niczego więcej w gospodarczej swej działalności ludzie dokazać nie są w stanie. Im więcej człowiek umie, tym łatwiejszą jest dlań ta działalność, tym potężniej ujarzmia przyrodę.