Trzy rodzaje działalności ekonomicznej cz. 1

Z tych względów działalność ekonomiczna rozpada się na trzy działy: 1) działalność wytwarzająca  materiały surowe; 2) działalność przerabiająca materiały surowe i 3) działalność pośrednicząca w dostarczaniu bądź materiałów wytwórcom, bądź wyrobów gotowych spożywcom. Pierwsza wydobywa z ziemi przyrodzone bogactwa (rolnictwo, górnictwo itd.), druga przerabia je, nadając im tę formę, w której są one pożyteczne dla człowieka, trzecia przewozi je i pośredniczy w dostarczaniu. W każdym kraju muszą być wszystkie te trzy rodzaje działalności, bez czego ludność nie mogłaby istnieć.

Warunki, przy których powstają różne rodzaje działalności ekonomicznej

Przekonamy się wkrótce, że przyrodzone i inne warunki wywierają wpływ bardzo silny na to, jaką wstają różne mianowicie przybierze formę każdy z wymienionych rodzajów działalności (pszenicy np. niepodobna siać na Północy, tam bowiem nie może ona dojrzewać; handel łatwiej rozwija się tam, gdzie łatwiejsze są środki przewozowe, gdzie są np. koleje żelazne itd.).