Trzy rodzaje działalności ekonomicznej cz. 2

Człowiek wykonywa to mianowicie, co dlań jest konieczne i co mu może dostarczyć większego zarobku i wykonywa wszystko tak, aby osiągnąć cel swój możliwie prędzej i łatwiej, z pomocą jak najmniejszej ilości pracy. Widoczna więc, że korzysta on z wszelkich usług przyrody i przystosowuje swą wiedzę ku temu, aby to lub owo jak najlepiej wykonać. Oczywistym jest, że przyroda i w ogóle warunki otoczenia same wskazują te drogi, z pomocą których najłatwiej jest zadośćuczynić potrzebom. Człowiek przerabia metale, skoro ma rudę pod ręką. Prowadzi handel morski, skoro zamieszka na brzegu morza. Gospodaruje sam, jeżeli ma ziemię. Zakłada własny warsztat rzemieślniczy, jeżeli ma środki potemu, pracuje zaś na cudzym warsztacie, gdy sam środków odpowiednich nie posiada. Słowem, charakter działalności ekonomicznej zależnym jest od warunków otoczenia. Warunkom tym podlegają jednakowo wszyscy i dla tego też działalność ekonomiczna nie jest przygodną, nie jest dowolną, lecz podlega pewnym prawidłom, które mogą być zbadane i określone.