Trzy warunki wytwarzania cz. 1

Zastanówmy się teraz, co potrzebnym jest, aby dany przedmiot wytworzyć. Weźmy dla przykładu okno. Pomyślmy, co wytwórca posiadać musiał i co winien był czynić, aby przedmiot ten wyrobić. Przede wszystkim niezbędnym był tu materiał, a więc drzewo, szkło, zawiasy, gwoździe, klej. Nie sporządziłby on okna, gdyby nie miał wziętego od przyrody materiału. Lecz przyroda dała mu jeszcze coś więcej. Gdyby nie było siły tarcia, gwoździe nie trzymałyby desek, a rygiel nie trzymałby się ramy. Gdyby nie istniała siła ciepła, nie można byłoby kuć żelaza. Przede wszystkim więc wytwórcy pomagała przyroda. Dała mu ona materiał i siły – i niepodobna sobie wyobrazić jakiejkolwiek produkcji bez tych darów przyrody. Jasnym jest dalej, że materiał ten nie mógłby zostać przerobionym na okno, bez pracy wytwórcy. Bez pracy, deski nie byłyby wyheblowane i dopasowane, gwoździe nie byłyby wyrobione w kuźni i wbite w drzewo, szkło nie byłoby odlane i w ramy wstawione itd. Tylko przy pomocy pracy człowiek może wszystko trzymać. Człowiek istnieje tylko dzięki temu, że pracuje.