Trzy warunki wytwarzania cz. 2

Wytwórca nie jest jednak w stanie zrobić okna gołymi rękoma; nie może się on przy tym obejść bez topora, piły, narzędzi stolarskich, diamentów do krajania szkła; musi również mieć i lokal na warsztat, jednym słowem, niepodobna zrobić okna, jeżeli poprzednio nie zużyje się pewnej pracy na przygotowanie przyrządów, instrumentów, maszyn, budowli itd. Owoc ten poprzedniej pracy zwiemy kapitałem.

Widzimy zatem, że przy wytwarzaniu konieczne są: dary przyrody, praca i kapitał. Wiemy prócz tego; iż przyroda nie tylko przez to wpływa na działalność ekonomiczną, że dostarcza materiału i siły, lecz i innymi sposobami , że przypomnimy tutaj tylko wpływ klimatu. Przede wszystkim postaramy się poznać wpływ przyrody na wytwarzanie, następnie wpływ pracy i kapitału.