Znaczenie pracy w działalności gospodarczej

Przyroda dostarcza zatem człowiekowi materiałów surowych i siły. Z tych to materiałów i sił musi człowiek wydobyć wszystko, czego mu potrzeba do podtrzymania istnienia. Cel ten osiąga pracą.

Wiatr bezużytecznym jest dla człowieka, póki nie włoży on pewnej pracy w urządzenie wiatraka; siła pary jest bezużyteczną, póki nie zostanie zbudowaną lokomotywa; ruda żelazna – póki jej kowal lub ślusarz pracą swoją nie przekształci; drzewo póki cieśla i stolarz ręki doń nie przyłożą. Wszystko, czego przyroda dostarcza, staje się dopiero wtedy użytecznym, gdy pewną pracę zastosujemy. Nawet ryba w rzece użyteczną się staje tylko wskutek pracy, zużytej na jej złowienie i ugotowanie. Człowiek, któryby całkiem pracować nie chciał, wśród najbogatszej natury, pod równikiem, musiałby umrzeć z głodu i pragnienia. Jasnym więc jest, że praca tworzy użyteczności. Każda rzecz użyteczną jest dla tego tylko, że to jakaś praca została tu użytą. Rozwinięty umysłowo człowiek pojmować winien to potężne znaczenie pracy i chylić przed nią czoło. Tylko ten, kto pracuje, może być użytecznym dla siebie i dla innych. Nieprzyzwyczajenie do pracy, lenistwo – to największe nieszczęście, jakie człowieka spotkać może. Tylko ten, kto używa sił swoich na wytrwałą, ciągłą, użyteczną pracę – zasługuje na szacunek.